Liha raaka-aineena

HKScan Finlandin liharaaka-aineen käytön periaatteet

HKScan Finland hankkii liharaaka-aineen ensisijaisesti omilta sopimustuottajiltaan Suomesta. Yhtiöllä on Suomessa noin 3 400 sopimustuottajaa, jotka tuottavat tarvittavan sian- ja naudanlihan sekä broilerit.

Oman sopimustuotannon ansiosta Kariniemen-tuotteissa oleva siipikarjanliha ja HK-tuotteissa oleva sian, naudan ja siipikarjanliha on 100 % suomalaista. 

HK- ja Kariniemen-tuotteiden lisäksi yhtiö myy kuluttajatuotteita Suomessa Via-, Flodins- ja Portti-tuotemerkeillä. Näissä tuotteissa käytetty liharaaka-aine voi olla suomalaisen lisäksi myös ulkomaista.

Esimerkiksi ne tuotteet, jotka tehdään jollakin HKScan Sweden AB:n tuotantolaitoksella Ruotsissa, voidaan valmistaa ruotsalaisesta liharaaka-aineesta. Ruotsissa tuotetaan lihaa yhtä tiukkojen laatukriteerien mukaan kuin Suomessa.

Hyvää Suomesta -joutsenmerkkiä käytetään tunnuksena niiden tuotteiden pakkauksissa, joissa liharaaka-aine on kokonaan suomalaista ja jotka on valmistettu Suomessa. 

Suomalainen liharaaka-aine ilmoitetaan tuotteen ainesosaluettelossa myös niiden tuotteiden osalta, jotka valmistetaan suomalaisesta liharaaka-aineesta Suomen ulkopuolella.   

 

Tuore liha

Pakatuissa naudanlihoissa HKScan Finland noudattaa EU:n laajuista virallista naudanlihan merkintäjärjestelmää. Etiketistä ilmenee, että missä liha on tuotettu, teurastettu ja leikattu. 
Sianlihan osalta pakkauksissa ilmoitetaan liharaaka-aineen alkuperämaa. 

 

Valmisteet

HKScan Finlandin  lihavalmisteiden ja valmisruokien osalta kuluttaja voi tarkastaa kotimaisuuden Hyvää Suomesta -joutsenlipusta ja/tai pakkauksen merkinnöistä. Joutsenlippua saa käyttää makkaroissa ja muissa lihavalmisteissa vain, jos niiden sisältämä liha on kokonaan suomalaista ja tuote on valmistettu Suomessa.
Valmisruoissa ei kuitenkaan välttämättä ole Hyvää Suomesta -joutsenlippua, jos tuote sisältää muuten runsaasti ulkomaista raaka-ainetta (esim. riisi ja jotkut eksoottiset hedelmät).

 

Tiukat laatuvaatimukset myös ulkomaiselle lihalle

 

Palvellakseen asiakkaitaan HKScan käyttää ja välittää Suomessa lisäksi jonkin verran ulkomaista lihaa, mm. lammasta ja saksanhirveä Uudesta-Seelannista, nautaa Keski- ja Länsi-Euroopasta ja naudan arvo-osia Australiasta. HKScan ei tuo tällä hetkellä lihaa Brasiliasta omaan tai asiakkaidensa käyttöön.

 

HKScanilla on tiukat laatuvaatimukset niin kotimaisen kuin tuontilihan suhteen. HKScan mm. auditoi säännöllisesti tavarantoimittajat, joilta lihaa ostetaan. Tuontieriä kontrolloidaan tarkasti yhtiön laatujärjestelmän mukaisesti ja näytteitä otetaan säännöllisesti. Tuontilihaan sovelletaan yhtiössä samoja laatuvaatimuksia kuin kotimaiseenkin. Ulkomaista lihaa hankitaan HKScan-konsernin omien teurastamoiden lisäksi tunnetuilta ja luotettaviksi tiedetyiltä lihayrityksiltä. EU-alueella on lakisääteinen naudanlihan jäljitettävyysjärjestelmä.