HuomautusHKScanin ja HKScan Finlandin internet-sivut on tarkoitettu antamaan yleisluontoista tietoa yhtiöistä ja niiden toiminnasta. Aineisto on saatu HKScanin ja HKScan Finlandin käsitysten mukaan luotettavista lähteistä, mutta yhtiöt eivät vastaa tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.

Sivujen sisältö on tekijänoikeuslainsäädännön suojaama © HKScan Oyj ja © HKScan Finland Oy. Tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttäminen ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa on kiellettyä. HKScan ja HKScan Finland pidättävät itselleen oikeuden milloin tahansa muuttaa tai poistaa sivuja tai estää pääsyn niille.

HKScan ja HKScan Finland eivät vastaa vahingoista, joita voi aiheutua kolmannelle näillä sivuilla esitettyjen tietojen käytöstä.

HK, Kariniemen, Via ja Kokki sekä HKScanin ja HKScan Finlandin liiketunnukset ja liikemerkit ovat HKScan Oyj:n tavaramerkkejä. Muut näillä sivuilla esiintyvät yritysten liiketunnukset ja liikemerkit voivat olla kyseisten yritysten tavaramerkkejä.

Tuotteita koskevat tiedot on tarkoitettu Suomen markkinoille. Lainsäädännön eroista johtuen tuotteita koskevat tiedot voivat sisältää lausumia tai määritelmiä, jotka eivät päde Suomen ulkopuolella.©HKScan Oyj                     ©HKScan Finland Oy