Osaketiedot


HKScanin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on 66 820 528,10 euroa

- Osakkeet jakaantuvat kahteen sarjaan, A-sarjaan ja K-sarjaan.
- A-sarjan osakkeilla on yksi ääni. A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.
- K-sarjan osakkeilla on 20 ääntä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja (21.12.2016 alkaen) Lantmännen ek för:n (665 000 kpl) omistuksessa. Niitä ei noteerata pörssissä.
- Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus.

Osakepääoman rakenne 17.12.2010 alkaen

Osakesarja

Kpl

Osuus pääomasta

Osuus äänistä

A-sarja

49 626 522

90,19 %

31,48 %

K-sarja

5 400 000

9,81 %

68,52 %

Yhteensä

55 026 522

100,00 %

100,00 %
Osakepääoman korotukset vuosilta 1994-2010 ovat erillisessä taulukossa.


Vuositason kurssitietoa (euroa)

 

 

 

2015

2014

2013

2012

2011

  

Ylin kurssi

6,26

4,49

4,28

6,40

7,98

 

Alin kurssi

3,24

3,12

3,29

3,17

4,08

 

Keskikurssi

5,07

3,74

3,70

4,34

6,05