Osaketiedot


HKScanin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on 66 820 528,10 euroa

- Osakkeet jakaantuvat kahteen sarjaan, A-sarjaan ja K-sarjaan.
- A-sarjan osakkeilla on yksi ääni. A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.
- K-sarjan osakkeilla on 20 ääntä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja (21.12.2016 alkaen) Lantmännen ek för:n (665 000 kpl) omistuksessa. Niitä ei noteerata pörssissä.
- Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus.

Osakepääoman rakenne 17.12.2010 alkaen

Osakesarja

Kpl

Osuus pääomasta

Osuus äänistä

A-sarja

49 626 522

90,19 %

31,48 %

K-sarja

5 400 000

9,81 %

68,52 %

Yhteensä

55 026 522

100,00 %

100,00 %
Osakepääoman korotukset vuosilta 1994-2010 ovat erillisessä taulukossa.