YmpäristöKonserni tekee jatkuvasti työtä vähentääkseen ympäristövaikutuksia prosesseissaan, lähiympäristössään ja koko arvoketjussa. HKScanissa ympäristötyön parhaita käytäntöjä jaetaan työtekijöiden kesken.

 

Ilmastonmuutos on tärkeä aihe sekä yhteiskunnalle että HKScanille. Konserni työskentelee vähentääkseen kasvihuonepäästöjä prosesseistaan energiatehokkuudella sekä siirtymällä uusiutuvien energialähteiden käyttöön, ja osallistuu myös paikallisiin sitoumuksiin ja projekteihin.

 

Materiaalitehokkuus, kuten eläinraaka-aineen kaikkien osien käyttö ja ruokajätteen minimointi, on yksi fokusalueista. Lisätäkseen kierrätystä useat tuotantolaitokset ovat pystyneet lajittelemaan enemmän jakeita.

 

Kemikaalien määrän vähentäminen ja korvaaminen ympäristöystävällisimmillä vaihtoehdoilla on myös meneillään.

 

  nature_farm_garden_02_6217_3.jpg