Vastuullisuusfaktat

Toiminnan läpinäkyvyys on olennainen osa HKScanin vastuullista toimintatapaa. Läpinäkyvyyden ja tietoisuuden lisäämiseksi HKScan kerää liiketoiminnan keskeisimpiin vastuullisuuden osa-alueisiin liittyvät asiat vastuullisuusfakta -nimisiin tietopaketteihin.

Tietopaketteihin kootaan aihetta koskevat faktat sekä HKScanin toimenpiteet, tavoitteet ja saavutukset. 

Tutustu tietopaketteihin:

Eläinten terveys ja hyvinvointi: Sika - -vastuullisuusfaktassa kuvataan sianlihan tuotantoketjuun liittyviä eläinten hyvinvointitekijöitä.

fs_sika_kuvakaappaus.png

Eläinten terveys ja hyvinvointi: Siipikarja -vastuullisuusfaktassa kuvataan broilerin tuotantoketjuun liittyviä eläinten hyvinvointitekijöitä.

poultry_picture.png

Ravitsemus ja liha - vastuullisuusfaktassa kerrotaan lihan ravitsemuksellisista ominaisuuksista osana monipuolista ruokavaliota.

kuva_ravitsemus_ja_liha.png

Lihantuotannon ympäristövaikutukset - vastuullisuusfaktassa käsitellään monipuolisesti lihantuotannon suhdetta eri vastuullisuuden osa-alueisiin.

lihantuotannon_ymparistovaikutukset_fact_sheet_web.png

 

Antibiootit -vastuullisuusfaktassa tarkastelemme antibioottien käyttöä eläinten hyvinvoinnin ja terveyden sekä vastuullisen lääkkeiden käytön näkökulmasta.

 

antibioottien_kaytto_twitter.png