Vastuullisuusfaktat

Toiminnan läpinäkyvyys on olennainen osa HKScanin vastuullista toimintatapaa. Läpinäkyvyyden ja tietoisuuden lisäämiseksi HKScan kerää liiketoiminnan keskeisimpiin vastuullisuuden osa-alueisiin liittyvät asiat vastuullisuusfakta -nimisiin tietopaketteihin.

Tietopaketteihin kootaan aihetta koskevat faktat sekä HKScanin toimenpiteet, tavoitteet ja saavutukset. 

Tutustu tietopaketteihin:

Eläinten terveys ja hyvinvointi: Nauta - vastuullisuusfaktassa kuvataan naudanlihan tuotantoketjuun liittyviä eläinten hyvinvointitekijöitä.

nauta_kuva.png

Eläinten terveys ja hyvinvointi: Sika - -vastuullisuusfaktassa kuvataan sianlihan tuotantoketjuun liittyviä eläinten hyvinvointitekijöitä.

fs_sika_kuvakaappaus.png

Eläinten terveys ja hyvinvointi: Siipikarja -vastuullisuusfaktassa kuvataan broilerin tuotantoketjuun liittyviä eläinten hyvinvointitekijöitä.

poultry_picture.png

Ravitsemus ja liha - vastuullisuusfaktassa kerrotaan lihan ravitsemuksellisista ominaisuuksista osana monipuolista ruokavaliota.

kuva_ravitsemus_ja_liha.png 

Antibiootit -vastuullisuusfaktassa tarkastelemme antibioottien käyttöä eläinten hyvinvoinnin ja terveyden sekä vastuullisen lääkkeiden käytön näkökulmasta.

 

antibioottien_kaytto_twitter.png 

Soija - vastuullisfakta avaa soijan käyttöä eläinrehussa ja HKScanin tavoitteita vastuullisesti tuotetun soijan käyttöä kohtaan.

soija_kuva_www.png

Tuoteturvallisuus -vastuullisuusfaktasamme kuvataan elintarviketurvallisuuden syntymistä ketkussa pellolta pöytään sekä HKScanin toimintaa tuoteturvallisuuden varmistamiseksi.

tuoteturvallisuus_kuva_www.png

Pakkaukset - vastuullisuusfaktassamme kerrotaan hyvän pakkauksen ominaisuuksista ja HKScanin tekemästä pakkausten kehitystyöstä.

pakkaukset_kuva_www.png

Lihatuotteiden- ja valmisteiden tuotannon ympäristövaikutukset - vastuullisuusfaktastamme kerromme tuotteittemme valmistuksesta aiheutuvista ympäristövaikutuksista ja saavutuksistamme niiden pienentämisessä sekä osuudestamme suurempaa kiertotalouskokonaisuutta.

kuva_tuotantolaitokset_www.png

Eläintuotannon ympäristövaikutukset - vastuullisuusfaktassamme kuvataan eläintuotantoa kiertotalouden osana sekä eläinperäisten tuotteiden ympäristövaikutuksia.