Sosiaalinen vastuullisuus

 

HKScanin vastuulliset tuotteet ovat turvallisia kuluttajille ja maku ja laatu vastaavat heidän odotuksiaan. Konserni on sitoutunut antamaan täydet ja läpinäkyvät tiedot tuotteistaan. Ruuan terveellisyysnäkökohdat suuntaavat tuotekehitystämme jatkuvassa työssä, josta meidät tunnetaan; tuotteiden suolan vähentämisessä, rasvakoostumuksen parantamisessa sekä lisäaineiden kriittisessä tarkastelussa. 

 

HKScan keskittyy henkilöstön hyvinvointiin, joka kattaa työterveyden, tasa-arvoisuuden ja monimuotoisuuden työpaikalla sekä työilmapiirin. Organisoidut rakenteet työntekijäsuhteisiin kuuluu tähän osa-alueeseen. Organisaatioiden uudelleenjärjestelyistä on ollut vaikutuksia henkilöstölle. Samaan aikaan on noussut parempia edellytyksiä konserninlaajuiseen yhteistyöhön ja liha-asiantuntijuuden kehittämiseen. 

 

Koko toimitusketjun läpinäkyvyys on tärkeää HKScanille. HKScan käyttää pääasiassa paikallista alkuperää olevaa lihaa, joka on tuotettu sen omilla maatiloilla tai pitkäaikaisessa sopimustuotannossa. Tuontiliha on peräisin tarkoin valituilta toimittajilta. Lisätäkseen tietoa hankkimansa tuontilihan osalta konserni on kehittänyt toimittaja-arviointiprosessiaan sekä tuotteidensa jäljitettävyyttä. Lihanhankinnan lisäksi muiden materiaalihankintojen, kuten eläinruokinnassa käytettävän soijan, vastuullisuutta on arvioitu. Lue lisää HKScanin sitoutumisesta vastuullisesti tuotettuun soijaan.Suhteita yhteiskuntaan ja yhteisöihin edistetään osallistumalla vastuullisuusaloitteisiin, kuten myös julkiseen päätöksentekoon, alkaen tuotantolaitosten ympärillä olevista yhteisöistä aina konsernitasolle. 


hkscan_consumer_family_01_6319_3.jpg