Laatu ja tuoteturvallisuus

Laatu ja tuoteturvallisuus luovat pohjan HKScanin luotettavalle ja vastuulliselle liiketoiminnalle. Tuotteiden ja prosessien korkea laatu ja turvallisuus ovat strategisesti tärkeitä painopistealueita HKScanille ja ne on integroitu konsernin johtamisjärjestelmään.

Laatu ja tuoteturvallisuus perustuu riskien hallintaan, omavalvontaan ja sertifioituihin laadun ja tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmiin. Toteutus tapahtuu hyvin määritellyillä liiketoimintaprosesseilla, jotka tuottavat suunniteltuja tuloksia sekä osaavan ja sitoutuneen henkilöstön ja johdon saumattomalla yhteistyöllä elintarvikeketjun jokaisessa vaiheessa.

Kuluttaja- ja asiakaspalautteen vastaanottamiseen ja seurantaan on omat järjestelmänsä, ja vastaukset palautteeseen annetaan systemaattisella tavalla. Henkilöstön osaamista laadussa ja hygieniassa tuetaan jatkuvalla koulutuksella. 

Tukeakseen jatkuvaa parantamista HKScan käyttää sertifioituja laadun ja tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmiä. Valtaosa konsernin tuotantolaitoksista on sertifioitu FSSC 22000 tai ISO 22 000 –standardin tai brittiläisen BRC- tai saksalais-ranskalaisen IFS-standardin mukaisesti. Lisäksi suurimmalla osalla tuotantolaitoksista Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa on käytössä laadunvarmistusjärjestelmä, joka noudattaa ISO 9001-standardia. Konserni seuraa rutiininomaisesti toimittajiaan ja odottaa samankaltaista korkeaa laatua myös heiltä.