Historiaa

Messuosastolla vuonna 1922 esiteltiin suomalaista pekonikylkeä. LSO vei sitä Englantiin 1921-1922 ja myöhemmin 1930-luvulla useita vuosia.

>> Katso myös HKScan 100 vuotta -juhlavuoden sivusto

 

HKScanin historian alkupisteenä voi pitää vuotta 1913, jolloin parikymmentä karjankasvattajaa perusti Lounais-Suomen Osuusteurastamon (nykyisin LSO Osuuskunta).

Yhtiö varttui ja vahvistui siinä osassa Suomea, missä maatalous ja karjanhoito ovat aina olleet vahvoja ja missä suurimittainen elintarvikkeiden tuotanto on ollut jokapäiväistä työtä.

Yhtiö kävi alusta lähtien laajaa tukkukauppaa ja aloitti lihan viennin jo 1910-luvun lopulla. Ensin tietysti Ruotsiin. Myöhemmin 30-luvulla se vei miljoonia kiloja pekonia Englantiin ja vuosikymmenen lopulla myös naudanlihaa Keski-Eurooppaan.

 

HKScanin historiassa on neljä laajenemisvaihetta
  • Vuosina 1964, 1971 ja 1989 siihen yhdistyi maakunnallisia, osuustoiminnallisia lihayrityksiä.

  • Vuosina 1981 ja 1985 kysymyksessä oli laajempi, valtakunnallinen toimialajärjestely, jossa kuluttajien osuuskaupat (OTK 1981, SOK 1985) luopuivat lihateollisuudestaan.

  • Kolmannessa vaiheessa Helsingin Kauppiaat Oy:n osto 1991 ja Kariniemi Oy:n siipikarjateollisuuden osto 1993 toivat yritykseen vahvuutta kuluttajamarkkinoille ja maan tunnetuimpia tuotemerkkejä, nimittäin HK:n ja Kariniemen.

  • Neljännessä vaiheessa virolaisen AS Rakvere Lihakombinaatin osto kesällä 1998 aloitti HK Ruokatalon kansainvälistymisen, joka jatkui Viron suurimman siipikarjayrityksen, AS Talleggin, hankinnalla kesällä 2001. Laajeneminen Puolaan alkoi vuoden 2002 lopulla. Myöhemmin myös Ruotsista ja Tanskasta tuli HKScanin kotimarkkina-aluetta.Suomen liittyminen EU:n jäseneksi vuoden 1995 alussa aiheutti liha-alalle suurimmat muutokset sotien jälkeisenä aikana. Suljetun talouden ehdoille rakentunut ala joutui sopeutumaan avoimeen kilpailuun äkkirysäyksellä. Lihan hinta putosi 20 prosenttia ja liikevaihto samassa suhteessa. Tuotantolähtöinen lihateollisuus, jonkalainen aikaisemmin oli ollut vallalla, on muuttunut HKScanissa markkinaohjautuvaksi kulutustavaroiden valmistukseksi.


Vuodesta 1988 eteenpäin

1988

HKScan Oyj nykymuodossaan syntyi, kun LSO Osuuskunta yhtiöitti teollisuutensa ja markkinointinsa.

 

1989

Satahämeen Osuusteurastamo fuusioitui LSO Osuuskuntaan.

 

1991

Osuusteurastamot purkivat keskusliikkeensä Tuottajain Lihakeskuskunnan (TLK). Osana järjestelyä LSO Osuuskunta osti Helsingin Kauppiaat Oy:n

 

1993

HK Ruokatalon tytäryhtiö Broilertalo Oy osti Cultor-konsernilta Kariniemen siipikarjaliiketoiminnan ja kasvoi Suomen suurimmaksi siipikarjayhtiöksi.

 

1994

HK Ruokatalon laaja saneerausohjelma käynnistyi. Kiireellisimpänä tehtävänä oli palauttaa konsernin tuloksentekokyky nopeutetulla aikataululla Suomen lähestyvän EU-jäsenyyden takia.

 

1995

Myyntiä Venäjälle hoitamaan HK Ruokatalo avaa Pietarissa edustuston nimeltä HK Foods.

1996

Lihan hankinta- ja teurastusyhtiö Pouttu Foods Oy muodostettiin Outokumpuun yhdessä Pouttu Oy:n kanssa.

 

1997

Konserni uudisti rakenteensa. LSO Osuuskunta luovutti loput liiketoimintansa (hankinta, eläinvälitys, neuvonta, tarvikevälitys) HK Ruokatalo -konsernille. Konsernin emo HK Ruokatalo Oyj listautui Helsingin Pörssiin.

1998

Yhtiö toteutti keväällä osakeannin kansainvälisille ja kotimaisille sijoittajille. Kesällä ostettiin osake-enemmistö Viron suurimmasta liha-alan yrityksestä AS Rakvere Lihakombinaatista. Se oli alku konsernin kansainvälistymiselle.

1999

Konsernissa aloitettiin laaja, koko henkilöstöä koskeva valmennusohjelma työnteon tapojen ja yrityskulttuurin kehittämiseksi. Hankintayhtiö LSO Foods Oy aloitti monivuotisen kehittämisprojektin "Uudet Tuulet". Sillä vahvistetaan sopimustuotannon pohjaa.

 

2000

Loimaalainen Helanderin Teurastamo Oy tuli yrityskaupassa HK Ruokatalo -konsernin osaksi.

 

2001

HK Ruokatalo osti yhdessä Ruotsin maataloustuottajien keskusjärjestön LRF:n kanssa Viron suurimman siipikarjayhtiön AS Talleggin.

2002

HK Ruokatalo meni vähemmistöosakkaaksi Puolan suurimpaan liha-alan yritykseen Sokolówiin.

 

2003

Mellilässä toimivasta Koiviston Teurastamo Oy:stä tulee HK Ruokatalon tytäryhtiö. Tallegg siirtyy kokonaan HK Ruokatalolle, kun LRF luopuu omistuksistaan Baltiassa. - Pouttu Foods Oy kokonaan HK Ruokatalon omistukseen.

2004

HK Ruokatalo Group ja tanskalainen Danish Crown aloittavat yhteistyön Sokolówin omistuksessa ja nousevat enemmistöksi. Tarkoituksena on edistää Sokolówin toiminnan kehittämistä ja tuotteiden markkinoillepääsyä Keski- ja Itä-Euroopassa.

2005

HK Ruokatalo Group Oyj:n tytäryhtiöt Broilertalo Oy, Food Kuljetus Oy, Koiviston Teurastamo Oy ja Pouttu Foods Oy sulautuivat maaliskuussa HK Ruokatalo Groupiin. Samalla perustettiin uusi tytäryhtiö, HK Ruokatalo Oy, jolle siirrettiin kotimaan teollinen toiminta, myynti, markkinointi, logistiikka ja kuljetukset henkilöstöineen. Emoyhtiö HK Ruokatalo Groupiin jäivät konsernin johto ja konsernihallinto.

 

2006

Useiden välivaiheiden jälkeen HK Ruokatalo Group ja Danish Crown ovat hankkineet haltuunsa Sokolówin koko osakekannan. Sokolów vedetään pois Varsovan pörssistä.

 

2007

Toiminta laajenee Ruotsiin. HK Ruokatalo Group osti Scan AB:n, joka on Ruotsin suurin liha-alan yritys. Lisääntyneen kansainvälisyyden vuoksi yhtiön nimi muutetaan HK Ruokatalo Groupista HKScan Oyj:ksi.

2010

Tanskan suurin siipikarjayhtiö, Rose Poultry A/S, siirtyi yrityskaupassa HKScanille. Konserni toimii nyt kymmenessä maassa. Se on Euroopan suurimpia liha-alan yrityksiä, liikevaihtoa 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 400.

2011

Mikkelissä toimiva lihavalmisteyhtiö Järvi-Suomen Portti Oy siirtyy yrityskaupassa HK Ruokatalolle.

2014

HKScan myy 50 prosentin osuutensa puolalaisesta Sokolówista yhtiön toiselle omistajalle, Danish Crownille. Yksitoista vuotta jatkunut HKScanin omistajuus Puolan toiseksi suurimmassa lihayhtiössä Sokolówissa päättyi.
Konserni yhtenäisti eri maissa toimivien tytäryhtiöiden nimet. Uusissa nimissä alkuosana on HKScan ja loppuosana kyseisen maan nimi: Finland, Sweden, Denmark, Estonia jne. Eläinten hankinta ja tuottajapalvelut saivat nimen HKScan Agri kaikilla kotimarkkinoilla.